Download (824k) Get URL:

Заключения на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020 г.) (Version 1.0)

Versions of the document
Uploaded on Size Options
12/2/16 6:25 PM 824k
1 of 9