Свали (2,2MB) Вземи линк:

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година (Версия 1.0)

Версии на документа
Качен на Размер Опции
02.12.16 18:33 2,2MB
1 от 67