Свали (1,3MB) Вземи линк:

Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г) (Версия 1.0)

Версии на документа
Качен на Размер Опции
02.12.16 18:34 1,3MB
1 от 39