Основно училище ,,Неофит Рилски"

Адрес: ул. ,,Заря" №18