Технически университет - Габрово

Адрес: ул. Хаджи Димитър №4