Обратно

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК СЕ ИЗУЧАВА В ИСТАНБУЛСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.