Обратно

Дават на седмокласниците служебните бележки от външните оценявания. От От 20 до 26 юни ще се подават документи за прием в профилираните и професионалните гимназии.