Обратно

Добър ли е бюджетът за образованието? Синдикат "Образование" иска финансиране от 6% от БВП.