Обратно

Дуалната форма на обучение успешна, 23 от 26 ученика с нова работа. 32 професионални гимназии са взели участие.