Обратно

Класното с калкулатор и помощ от приятел. Студенти трупат шестици за стипендия с царски пищов на компютъра.