Обратно

Красимир Вълчев: Образованието трябва да се дигитализира. Миналата година с разделянето на модули на матурите намаля преписването, но всяка година има преписване, каза той.