Обратно

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: 90% ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ЩЕ СЕ ВИЗУАЛИЗИРА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ .