Обратно

Талантливи български деца имат възможност да получат стипендия за средно образование в чужбина.