Обратно

Учител по математика: Децата имат огромен ентусиазъм. Все още има ученици, които не разполгат с дигитални устройства.