Обратно

В Рибново шест класа се "въртят", деца учат по коридори, мазета и работилници.