Обратно

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ПРАКТИКАТА В ПРЕДПРИЯТИЯ Е ПОЛЕЗНА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯ.