Обратно

Алтернативното образование: за и против

Образованието е един от най-важните фактори, определящи живота на човека. В свят, дефиниран от многообразието му, не е редно то да бъде ограничено. Хората са различни и виждат и възприемат света по различен начин. Задължение на образователната система е да се съобразява с тези различия и вместо да ги игнорира, да се стреми към развитието на пълния им потенциал. Първа стъпка към това е предоставянето на избор.