Обратно

Физическото възпитание и спорта в училищата в Европа

Физическото възпитание в училище не само допринася за доброто здраве на децата, но и помага на младите хора да разбират физическите дейности по-добре с положителни последици за цял живот. Физическото възпитание в училище дава знания и умения, които могат да се прехвърлят в други сфери, например работата в екип и честната игра, изгражда уважението, както и знания за тялото и социалната среда и предлага едно общо разбиране за „правилата на играта”, с които учениците да си служат в други училищни предмети или ситуации в живота.