Обратно

Формиране на естетическа култура

По своя характер естетическото възпитание е комплекс от целенасочени взаимодействия, който има за цел развитието и активизирането (използването) на творческите способности на личността. Този процес включва всички елементи на естетическото съзнание и е насочен към реализация на естетическия идеал като резултатът е целостта и хармоничността в проявите на личността.