Обратно

Гражданската образованост: цел на образованието в активно гражданство

Статията си поставя за задача да изясни в контекста на философията на образованието същността и значението на понятието (и явлението) „гражданска образованост“ – определяща, „възлова“, но „пренебрегвана“ и „подминавана“ характеристика на гражданското образование.