Обратно

Играта като основно образователно и възпитателно средство

В педагогиката въпросът за играта се поставя с оглед на целите и задачите на обучението и възпитанието. Но най-значителното място заемат проблемите на играта в психологията, защото в играта се проявява и формира психиката. Тя е желана дейност, която стимулира активността на детето.