Обратно

Играта в детската градина: фактор за личностно и социално развитие

Децата от 3 до 7 годишна възраст попадат в периода на предучилищна възраст. През този възрастов период децата посещават детската градина, където усвояват навици за самообслужване, нравствени правила, норми на поведение и придобиват умение за общуване с връстници и възрастни. През този възрастов период играта е основен вид дейност за всяко дете. Дейност, в която децата влагат цялото си старание.