Обратно

Как да създадем предпоставки за добро поведение на децата

Децата често не се държат така, както родителите им биха искали. Повечето родители предполагат, че ако се отнасят по различeн начин към децата си, то поведението им ще се подобри, но просто не знаят откъде да започнат.