Обратно

Насилие, тормоз, агресия и негативни прояви в училище. Причини и начини за справяне

Едни от основните проблеми в обществото ни и в българските училища, и дори в детските градини, са агресията, насилието и тормозът сред децата, подрастващите и младите хора.