Обратно

Познание и възпитание чрез народните празници, традиции и обичаи

Празниците имат голямо възпитателно значение. Със своята форма и съдържание те съдействат за цялостното формиране на детската личност. Украсата, костюмите, музиката, танците възпитават естетически чувства. Подготовката на празника създава ярки колективни преживявания, атмосфера на радост, симпатия и дружелюбност. По достъпни начини се постига осмисляне на някои събития; децата се приобщават към традициите на народа. Интересът към празниците става предпоставка те да овладеят норми на лично и обществено поведение, стават внимателни и отзивчиви помежду си, проявяват учтивост към гостите.