Обратно

Ролята на информационните технологии в интегрирането на децата със специални образователни потребности и специфични обучителни тудности

Понятието специални образователни потребности обхваща широк диапазон различни нарушения, като акцентът се поставя върху образователните нужди на детето и педагогическия аспект на въздействие.