Обратно

Социално-педагогически процес: особености и съдържание

Особено внимание в социалната педагогика се отделя на въпроса за социално-педагогическия процес. Той се разглежда като динамика на развитието на съответното социално-педагогическо явление или последователността от действия (педагогическата дейност) на социалния педагог, взаимодействието на възпитателя и възпитаника, обезпечаващо достигането на определена социално-педагогическа цел.