Обратно

Обратно

40 процента от кръжоците в училище трябва да са по математика и технологии. Шахът влиза в задължителните занимания по интереси на децата.

30/10/2018 10:18:00
Прочети повече ТУК