Национален център за информация и документация

Адрес

бул. “Д-р Г.М. Димитров” 52 A, 1125 София

Телефон

(+359 2) 817 38 24; (+359) 0700 44 849

Факс

(+359 2) 971 31 20

E-mail

nacid@nacid.bg