Социально-педагогическое сопровождение семейного воспитания младших школьников: традиционные и современные формы сотрудничества

В статье рассматриваются вопросы социально-педагогического сопровождения семейного воспитания младших школьников. Представлены современные формы сотрудничества педагогов и родителей младших школьников. В настоящее время воспитательный потенциал семьи снижается. Это происходит под влиянием социально-политических, экономических, демографических, психологических и других факторов объективного и субъективного характера. Социально-педагогическая поддержка понимается как способ, обеспечивающий создание благоприятных условий для развития субъекта. Сущность такой поддержки заключается в реализации права на полноценное развитие личности и ее самореализацию в социуме.

Модели на възпитание, които вредят на децата

Всички родители дават най-доброто от себе си при отглеждането на децата си. Или поне така ни се иска да вярваме. Да отглеждаш дете е най-отговорното нещо на този свят, а също така и най-удовлетворяващото. Но като във всичко друго, няма как и в това да сме винаги идеални. Всички правим грешки и е добре да сме наясно с най-често срещаните модели на възпитание, които вредят на децата ни. Хубаво е, от време на време да проверяваме, дали докато сме увлечени в най-голямото приключение в живота ви – родителството, случайно не допускаме най-често срещаните родителски грешки.

Исследование стратегий родительского воспитания, влияющих на созависимое поведение подростков

В статье рассматривается влияние стратегий семейного воспитания на проявления созависимых моделей поведения у подростков. В ходе исследования было выявлено, что высокий уровень созависимого поведения связан с авторитарным стилем родительского воспитания, для которого характерны наказания как мера воспитательного воздействия, чрезмерность требований и запретов, а также холодность в отношении ребенка.

Primary school teachers' practices of collaborating with parents on upbringing

Teachers' practices of collaborating with parents on upbringing are under-researched, and the topic is not often taught in teacher education. In this research, three characteristics of teachers' collaboration practices on upbringing were distinguished: (1) teacher--parent equality; (2) a reflective attitude; and (3) commitment to parents. The results show that practices of "collaboration," "limited collaboration," and "no collaboration" can be distinguished.

Новото поколение деца : как да намерим подход към тях

Практически всеки родител иска детето му да израсне хармонична, реализирана личност. Въпреки че научно-техническият прогрес върви стремглаво напред, повечето родители се придържат към стари схеми и порядки при възпитанието на децата си. Училищата и детските градини също прилагат колективния и остарял метод на обучение. Дори съвременните педагози и най-информираните родители се сблъскват с едни и същи проблеми в опитите си да изберат подходящ начин на обучение за детето. Най-често срещаните проблеми са разсеяност, невнимателност, инатливост и отказ от изучаване на наложения от големите материал. Когато търпението на възрастните се изчерпи, в действие влизат заплахите, шантажа, виковете и други неефективни методи на възпитание.

Значение семейного воспитания в воспитании здорового ребенка

В данной статье описано взаимодействие физической культуры, спорта и семейного воспитания в формировании здорового образа жизни, рекомендации по семейному спорту. Также описывается роль семейного воспитания в формировании здорового образа жизни, правил занятий спортом, самосовершенствования, детского спорта.

Ролята на семейството за развитието на детето

Ролята на семейството е от съществено значение за отглеждането и възпитанието на едно дете. Семейството дава уменията, от които детето има нужда, за да изгради по-нататък социални взаимоотношения и да даде своя принос за обществото. Семейството е най-важната социална група в обществото. То има и най-голямо влияние върху живота на детето. Семейството играе съществена роля в образованието на детето, в осигуряването на физически и емоционални нужди и в даването на морални насоки.

The role of grandparents in the child's personality formation (on the material of children's literature)

In the article the concept of "a family reading" is analyzed, the significance of " the family reading" model is disclosed, the role of grandparents in the formation of the child's personality is revealed. The goal of the article is to point out the possibility of improving the reading culture in the case of an awareness of the grandparents' role in the children upbringing. It is proved that images of "active" grandmothers and grandfathers dominate in the literary texts of the world literature, in the creation of which zoological and floral portraits-comparisons are used. The material for the study is the works of Russian and foreign literature.

НОВИ КНИГИ: 100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише

Педагогическият метод на Мария Монтесори се опира на схващането, че детето развива своята интелигентност чрез сетивата и че преминава през "периоди на чувствителност", по време на които мобилизира цялата си енергия, за да открие и усвои дадено умение. Чувствителният период за писането и четенето започва малко преди тригодишната му възраст и продължава до шестата му година. Предлагайки на вашето дете през този изключително важен период разнообразни игрови занимания, като правите сами лесните за изработване сетивни помагала и създавате около детето спокойна атмосфера, вие му давате ключовете към усвояването на писането и четенето с лекота, удоволствие и траен ефект.

НОВИ КНИГИ: Умни пари, умни деца

В "Умни пари, умни деца" Дейв Рамзи и дъщеря му Рейчъл Круз излагат принципите, върху които се изгражда правилно отношение към парите от най-ранна възраст. Тук ще намерите родителски стратегии и уроци, с които да отгледате финансово грамотни и независими деца.

НОВИ КНИГИ: Тайната опора : привързаността в живота на детето

В тази книга Людмила Петрановска леко и достъпно разказва за ролята на родителите по пътя на порастването на детето.

НОВИ КНИГИ: Спокойни родители - щастливи деца : как да спрем да викаме и да започнем да общуваме

Този забележителен наръчник ще помогне на родителите да вникнат по-добре в собствените си емоции и да ги държат под контрол. Само ако останат спокойни, те ще съумеят да реагират конструктивно на детското поведение. Налагането на разумни граници, използването на емпатия и ясна комуникация ще помогнат на родителите да отгледат самодисциплинирани деца. В книгата са дадени примери как да се действа в различни ситуации, както и решения и тактики, приложими за деца от най-ранна възраст до прогимназията.

НОВИ КНИГИ: Различните видове интелигентност : разкрийте талантите на вашето дете

"Благодарение на тази книга, обогатена с дейности и примери, ще се запознаете с богатствата, талантите и уменията на Вашето дете дори ако училището разпознава само някои от тях. С теорията за различните видове интелигентност ще разполагате със средствата, с които да мотивирате Вашето дете, да го окуражите да учи с удоволствие и да бъде щастливо в училище." От автора

НОВИ КНИГИ: Индивидуалността в огледалата на постмодерното време

Книгата разглежда следните теми: Постмодерността - променените реалности; Социализацията - инварианти и динамика на взаимодействията; Факторите на социализацията в мрежата на контекстуалните влияния.

НОВИ КНИГИ: Когато се борим със себе си

Темата за агресията в различните ѝ аспекти винаги е била актуална, като в наши дни проявите ѝ се заклеймяват по-яростно от всякога. Според Рюдигер Далке обаче ние неправилно отъждествяваме агресията с насилието. И така пропускаме да осмислим истинската ѝ същност на съзидателна сила, посредством която се утвърждава индивидът. Ако не се справим с принципа на агресията, той неизменно се обръща срещу нас и в крайна сметка може да се окаже, че се борим единствено със самите себе си. Изходът от такава битка е предизвестен, а последиците са инфекции, алергии или заболявания, свързани с автоагресия.

НОВИ КНИГИ: Каузата на децата

„Каузата на децата” е най-революционната от всички книги на голямата психоаналитичка, мечтателка и гениална визионерка, каквато е Франсоаз Долто. И може би в едно по-далечно, но не и недостижимо бъдеще идеите ѝ за „Детски генерални щати”, за ранно пълнолетие, за ново отношение към парите, за избираемост на учебните дисциплини и на посещаемите часове, за право на реален глас в управлението на обществото, може би един ден тези идеи ще бъдат осъществени и децата ще станат равноправни и уважавани човешки същества от най-висш порядък.‌

НОВИ КНИГИ: Рим и Константинопол през Тъмните векове

Изданието е плод на интересите на автора към византийските Тъмни векове (VII-VIII век), колкото и условен да е този термин. От друга страна, тя продължава заниманията му с голямата тема „Рим, Константинопол и Източните Църкви“, част от неговия лекторски репертоар. В книгата авторът поставя различни въпроси, отговаря частично на някои от тях, но без претенции за пълнота при една толкова обширна тема, не особено популярна у нас. Книгата е предназначена не само за специалисти и студенти, но и за широк кръг читатели.

НОВИ КНИГИ: Български светци. Именници. Народен календар : енциклопедия първа

Уникалният пътеводител в духовния свят на българина съдържа житията и заслугите на 50 признати от българската църква светии.

НОВИ КНИГИ: Engage the brain : How to design for learning that taps into the power of emotion

Research on the brain has shown that emotion plays a key role in learning, but how can educators apply that research in their day-to-day interactions with students? What are some teaching strategies that take advantage of what we know about the brain? Engage the Brain answers these questions with easy-to-understand explanations of the brain's emotion networks and how they affect learning, paired with specific suggestions for classroom strategies that can make a real difference in how and what students learn. Author Allison Posey explains how schools can use the same'emotional brain'concepts to create work environments that reduce professional stress and the all-too-common condition of teacher burnout. Real-world classroom examples, along with reflection and discussion questions, add to the usefulness of Engage the Brain as a practical, informative guide for understanding how to capture the brain's incredible power and achieve better results at all grade levels, in all content areas.

НОВИ КНИГИ: Communication and learning

In this volume, leading scholars from the fields of communication, educational psychology, and international education address what is known about the strategic role of interpersonal communication in the teaching/learning process. Instruction often involves spoken communication that carries information from teacher to learner, and in these instances the teacher's skillful and strategic use of language has a measurable impact on learning outcomes.