Download (1.3MB) Get URL:

Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г)

Versions of the document
Uploaded on Size Options
12/2/16 6:34 PM 1.3MB
1 of 39