Театър "Забавна наука"

Address: София ул. "Хан Кардам" №29