Технически Университет - София, Център за Развитие и Квалификация

Address: бул. Кл. Охридски 8, ТУ-София, бл.2, ет.5, каб.2525