144 Средно училище "Народни будители"

Address: гр. София, р-н Младост-3, ул. "Бъднина"№1, 144 СУ "Народни будители"