Университет по хранителни технологии

Address: бул. "Марица" №26