Основно училище ,,Неофит Рилски"

Address: ул. ,,Заря" №18