ЦПО към СНЦ " Етника"

Address: Ул. "Хан Крум" 64, ет. 2