Back

Техники за мотивиране на участниците в приобщаващото образование на ученик със соп. примерът на обучението по математика в трети клас

Статията представя пример за обучение на дете със СОП и по-специално избрани техники за мотивирането му в процеса на обучение по математика. Използвани са иновативни подходи като част от представяне на добри практики.