Download (122k) Get URL:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 от 31 март 2016 година за изменение и допълнение на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина

Versions of the document
Uploaded on Size Options
12/3/16 9:56 AM 122k
1 of 4