Download (1.1MB) Get URL:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 на МС от 31.03.2016 г. приета Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г

Versions of the document
Uploaded on Size Options
12/3/16 9:55 AM 1.1MB
1 of 25