Download (320k) Get URL:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 на МС от 02 09 2008 г за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране

Versions of the document
Uploaded on Size Options
12/3/16 10:05 AM 320k
1 of 6