[Петдесет и пет] 55 години образование и педагогика в България 1950-2005 г.

КУТЕВА-Цветкова, Венка Петрова

София : Унив. изд. "СВ. Св. Кирил и Методий", 2008. - 388 с.

ISBN: 978-954-524-639-5

Average rating: 0.00 out of 5