Портал „Национална педагогическа мрежа“

Порталът „Национална педагогическа мрежа“ е разработен в изпълнение на Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014 – 2020 г. Това е онлайн платформа, която дава възможност на педагогическите специалисти да обменят опит и добри практики и да ползват структурирана информация от национални и световни ресурси в сферата на образованието в помощ на професионалната дейност и кариерното развитие. Системата е изцяло уеб базирана и предлага както публично достъпни функционалности, така и разширен достъп с потребителско име и парола. Публичната част на портала дава възможност за ползване на широк диапазон от ресурси и различни видове информационни услуги в помощ на педагогическата дейност. Друга възможност е прегледът на актуални програми и курсове, предлагани от обучителни организации и контактна информация за връзка с тях. Чрез портала може да се осъществява достъп до публичните им профили, осигурява се възможност за запознаване с иновативни образователни технологии, както и за споделяне на добри практики и качествено учебно съдържание.

Регистрацията на потребителите разширява кръга на достъпните функционалности, като предоставя атрактивни възможности за създаване на личен профил (за педагогически специалисти и за обучителни институции), за генериране, публикуване и споделяне на авторско съдържание под формата на уроци, блогове, форуми, за партньорство в онлайн общности, за преглед и оценяване на материали и др. Порталът предлага на регистрираните потребители достъп до административни и информационни услуги, предоставяни от НАЦИД. Допълнителни технически подробности може да намерите в раздел „Ръководство”.

Искрено се надяваме, че порталът е удобен за работа и Ви спестява време и усилия. Ако имате препоръки за подобряването му, искате да споделите мнение, коментар или проблем, или да отправите запитване, можете да използвате страницата за обратна връзка.