Свали (227k) Вземи линк:

Препоръката на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) от 18 юни 2009 година

Версии на документа
Качен на Размер Опции
16-12-2 18:28 227k
1 от 22