Свали (812k) Вземи линк:

Препоръката на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение от 18.06.2009 година

Версии на документа
Качен на Размер Опции
02.12.16 18:26 812k
1 от 10