Изпращане на съобщение до НПМ

Екипът, поддържащ информационния портал „Национална педагогическа мрежа“, отделя специално внимание на всички изпратени съобщения и регулярно ги анализира. Порталът постоянно се усъвършенства в резултат на постъпили предложения, градивни критики или препоръки.

Можете да използвате формата, за да изразите мнение, коментар, да споделите проблем или да направите запитване във връзка с дадена функционалност, информация или някоя от предоставяните от портала възможности.