Свали (908k) Вземи линк:

НАРЕДБА № 12 от 01 09 2016 г за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Версия 1.0)

Версии на документа
Качен на Размер Опции
03.12.16 10:14 908k
1 от 188