Свали (124k) Вземи линк:

НАРЕДБА № 3 от 18 02 2008 г за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета

Версии на документа
Качен на Размер Опции
03.12.16 10:35 124k
1 от 8