Национална лаборатория по компютърна вирусология към БАН

Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, офис 104