Камара на инсталаторите в България

Адрес: ул. Иван Вазов 25, ет.2